większość


większość
pot. żart. Mniejsza o większość «o czymś, co jest nieważne, nie ma znaczenia»: Trochę zmieniamy temat, ale mniejsza o większość. Roz bezp 2001.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • większość — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc większośćści, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} więcej niż połowa ogólnej liczby rzeczy, zjawisk, osób w danej grupie; także: większa pod względem rozmiarów część czegoś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Ogromna, nieznaczna,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • większość — ż V, DCMs. większośćści, blm «większa liczebnie część danej zbiorowości, danej grupy rzeczy, zjawisk lub osób; rzadziej: większa rozmiarami część czegoś (w porównaniu z pozostałą częścią)» Nieznaczna, ogromna, znaczna, znakomita większość.… …   Słownik języka polskiego

  • bezwzględna większość — {{/stl 13}}{{stl 7}} w głosowaniu: więcej niż połowa głosów; absolutna większość : {{/stl 7}}{{stl 10}}Dla podjęcia uchwały potrzebna jest bezwzględna większość głosów {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zwykła większość — {{/stl 13}}{{stl 7}} przy głosowaniu: przewaga głosów pozytywnych nad głosami przeciw, niezależnie od liczby głosów wstrzymujących się Zwykła większość w procedurze parlamentarnej. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • kwalifikowana większość — {{/stl 13}}{{stl 7}} normatywnie określona minimalna przewaga głosów w głosowaniu {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • mniejszy — Iść, pójść po linii najmniejszego oporu zob. linia 2. Mniejsza o większość zob. większość. Wybrać mniejsze zło zob. zło 1 …   Słownik frazeologiczny

  • część — ż V, DCMs. częśćści; lm MD. częśćści 1. «wycinek jakiejś całości, będący wynikiem podziału lub wyodrębniony teoretycznie dla bliższego określenia czegoś (np. miejsca); jeden z elementów, na które dzieli się jakaś całość, pewna ilość z całości;… …   Słownik języka polskiego

  • przygniatający — 1. «taki, który przytłacza swym ogromem, masą» Przygniatająca sylwetka wieżowca. ◊ Przygniatająca większość «znaczna, zdecydowana większość» 2. «taki, który stwarza ciężką atmosferę, źle wpływa na samopoczucie, przygnębia kogoś, ciąży komuś»… …   Słownik języka polskiego

  • przytłoczyć — dk VIb, przytłoczyćczę, przytłoczyćczysz, przytłoczyćtłocz, przytłoczyćczył, przytłoczyćczony przytłaczać ndk I, przytłoczyćam, przytłoczyćasz, przytłoczyćają, przytłoczyćaj, przytłoczyćał, przytłoczyćany «przygnieść, przycisnąć; przywalić»… …   Słownik języka polskiego

  • leworęczny — I {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, leworęcznyni {{/stl 8}}{{stl 7}} wykonujący większość czynności lewą ręką : {{/stl 7}}{{stl 10}}Leworęczny szablista. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}} {{stl 20}} {{/stl 20}}leworęczny II {{/stl 13}}{{stl 8}}rz.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień